MyGPTicket.com

YE

Yleiset ehdot

(jäljempänä GP Ticket Ltd::n  "YE") koskien moottoriurheilutapahtumien pääsylippujen myyntiä ja ostoa

1.     Yleistä

1. YE muodostaa pakollisen osan jokaista osto- ja myyntisopimusta, jotka GP Ticket Ltd. (myöhempänä:  GP Ticket) ja asiakas sopivat käyttäen tätä sivustoa (www.mygpticket.com tai mitä tahansa sen kansallista versiota.)

2. Lähettämällä Lipputilauksen asiakas hyväksyy sitoutumaan nykyisiin yleisehtoihin, jolleivät osapuolet nimenomaisesti sovi kirjallisesti toisin.  Vierailemalla moottoriurheilutapahtumassa Asiakkaiden katsotaan yleensä hyväksyvän ja ymmärtävän heitä koskevat kaikki olosuhteet (ehtojen yhteenveto on yleensä annettu kyseessä olevassa lipussa) ja hyväksyä kaikki tällaisen tapahtuman järjestäjän määräämien velvoitteiden, vastuiden ja niihin liittyvien riskien kaikki ehdot.   

2.     Määritelmät

Toimituskulut (tai Toimitusmaksut) sillä tarkoitetaan kuluja, joka koskee lippuja jotka toimitetaan asiakkaan samalla tilauksella. a) samaan kisaan ja b) toimitetaan samaan osoitteeseen c) samanaikaisesti. Toimituskulut näkyvät selvästi jokaisen lippulistan kohdalla tällä nettisivustolla.  

Asiakkaallatarkoitetaan yhden tai useamman lipun ostajaa (jäljempänä: Lippu tai Liput), joka tekee lipputilauksen käyttäen tätä nettisivustoa ja maksaa pyydettävän myyntihinnan.

Sähköpostiviesti tarkoittaa sähköistä viestiä, jonka asiakas lähettää GP Ticket -yhtiön sähköpostiosoitteseen: info@mygpticket.com (tai kun viesti on lähetetty täyttämällä Ota yhteyttä -oleva lomake nettisivuilla). 

GP Ticket on Unkarissa rekisteröity osakeyhtiö (Yhtiön rekisterinumero on käsitelty Metropolitan Court of Registration, Budapest Cg.:01-09-889249; osoite:1051 Budapest, Sas utca 11/III/8a; verotusnumero HU14107612) ja toimialana on moottoriurheilutapahtumien sisäänpääsylippujen myynti yhdessä tällaisten tapahtumien järjestäjien ja muiden varaustoimistojen kanssa.  

Käsittelymaksu on 5-15% lipun hinnasta (minimimaksu 10 €/15 $), jonka GP Ticket veloittaa Lipputilausten yhteydessä hallinnollisten ja käsittelykulujen kattamiseksi. 

Järjestäjällä  tarkoitetaan lippujen liikkeellelaskijaa.

Osapuolilla tarkoitetaan GP Ticket-yhtiötä ja asiakasta yhdessä.

Ostohintakoostuu i) lippuhinnastab) käsittelymaksusta ja c) toimituskuluista.

Kilpailu tarkoittaa sitä osaa moottoriurheilutapahtumasta, joka on suunniteltu tietylle päivälle.

Kuljetusyhtiöllä tarkoitetaan tunnettua pakettien kuljetusyhtiötä (UPS, DHL, jne.) .) jonka GP Ticket on palkannut toimittamaan liput asiakkaille. 

Lipputilaus tarkoittaa Lipputilauslomaketta, joka on asianmukaisesti täytetty ja jonka asiakas on lähettänyt GP Ticket-yhtiölle joko käyttämällä tätä nettisivustoa tai faksilla tai postitse.

Lipun hinta on yhden lipun hinta siihen hintaan, joka on ilmoitettu lippuhinnastossa. Lippuhinta on kokonaishinta sisältäen ennalta määrätyn liikevaihtoveron siinä maassa missä tapahtuma on (esim. liikevaihtovero Unkarissa),, GP Ticket yhtiön voittomarginaalin    ja muut lipun hankintaan liittyvät kulut.   Johtuen yllämainituista syistä ja siitä, että GP Ticket ostaa liput eri lähteistä, lipun hinta voi poiketa lippuun painetusta nimellisarvosta.

Lippuvoucheri - Asiakirja, jonka GP Ticket lähettää asiakkaalle, ja joka oikeuttaa asiakkaan noutamaan lipun tai liput erityisestä lippujen noutopaikasta.

3.     Lipputilaus, Kauppasopimus

1. Välittömästi lipputilauksen saamisesta, GP Ticket lähettää kirjallisen vahvistuksen (jäljempänä: Tilausvahvistus) kuittina asiakkaalta saatuun lipputilaukseen. Tilausvahvistus sisältää lipputilauksen eri osat ja maksuohjeet koskien ostohintaa, joka on ilmoitettu Asiakkaalle tämän nettisivun kautta lähetetyssä sähköisessä tilauslomakkeessa tai tilauslomakkeen paperikopiossa (jäljempänä:   Maksuohjeet).

2. Lipun kauppasopimus osapuolten välillä (jäljempänä: "KAUPPASOPIMUS") katsotaan sovituksi kun tilausvahvistus saapuu asiakkaalle. Jos tilausvahvistus ei saavu asiakkaalle 48 tunnin sisällä siitä kun tilaus tehtiin, Asiakkaan tarjous lakkaa olemasta voimassa.  Kauppasopimus katsotaan täytetyksi kun a) Kuljetusyhtiö vahvistaa toimituksen ja että asiakas tai hänen valtuuttamansa henkilö on saanut liput toimitettuna tilauslomakkeessa olevaan osoitteeseen tai b) GP Ticket lähettää lippuvoucherit asiakkaalle sähöpostitse. Sopimus on kirjallinen sopimus. Asiakirjan sähköisesti tallennetut tiedot tukevat kirjallisen sopimuksen tekemistä asiakkaan merkitsemällä tavalla, jota GP-lippu on tallentanut asianomaisessa kirjanpitolain ja verotuslain mukaisissa määräajoissa. Asiakkaan kirjoittamat tiedot, lipputilauksen tallennetut tiedot GP-lipun järjestelmässä, 3.1 kohdassa kuvattu kirjallinen vahvistus, muun tapahtuman tiedot (esim. Pankkitodistus) ja nykyinen YE muodostavat yhdessä kirjallisen sopimuksen.

3. Asiakas hyväksyy, että GP Ticket ei voi täyttää asiakkaan toivomusta koskien istuinpaikkoja, sillä järjestäjä jakaa istuimet.   Asiakas hyväksyy, että järjestäjä voi vaihtaa pääarenaa ja yleistä pääsyä alueelle oman harkintansa mukaan.

Jos tilatut liput on loppuunmyyty siinä vaiheessa, GP Ticketin tulee ilmoittaa Asiakkaalleen kirjallisesti (asiakkaan tilauslomakkeessa antamaan sähköpostiosoitteeseen) tästä uudesta tarjouksesta esittämällä samanarvoiset saatavilla olevat liput, tai niiden puuttuessa, toisen hintaluokan arvoiset liput (jäljempänä:   Uusi tarjous). Jos asiakas   hyväksyy Uuden tarjouksen, kauppasopimus katsotaan muutetuksi osapuolten yhteisestä sopimuksesta.  Asiakas sitoutuu hyväksymään vaihtoehtoiset Liput, Uuden tarjouksen mukaisesti, jolloin GP Ticketin velvollisuus katsotaan sopimuksen mukaisesti täytetyksi.

5.  Jos GP Ticket ei voi toimittaa lippuja tai vaihtoehtoisia lippuja ehdon 3.4 mukaisesti, yhtiön tulee ilmoittaa tästä asiakkaalle kirjallisesti (tilauslomakkeessa olevaan asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen) että kauppasopimusta ei voida täyttää.

6. Jos asiakas maksaa Ostohinnan GP Ticketille myöhemmin kuin sopimuksen ehdossa 6.2 annettuun peruutuspäivään mennessä, on tällöin kyse uudesta tilauksesta ja GP Ticket sitoutuu ilmoittamaan tilauksen hyväksymisen asiakkaalle 2 työpäivän sisällä.  Tämän vahvistuksen laiminlyönnin tuloksena on että Kauppasopimusta ei solmita ja GP Ticketin on palautettava kauppahinta Asiakkaalle 30 päivän kuluessa.     

4.     Hinnat ja maksaminen

1. GP Ticket varaa oikeuden muuttaa Lippujen hintoja aika ajoin.   Muutokset eivät vaikuta jo tilattujen ja maksettujen lippujen hintoihin. Lipun ostohinta on taattu hetkellä kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.

2. Asiakkaalla on oikeus maksaa kauppahinta joko luottokortilla tai pankkisiirtona maksuohjeiden mukaisesti. Kauppahinnan maksun yhteydessä pankkisiirrosta aiheutuneet pankkikulut tulee Asiakkaan maksaa.  Asiakas on velvollinen maksamaan Kauppahinnan 3 päivän kuluessa laskettuna Tilausvahvistuksen vastaanottamisesta. (Kun kyseessä on pankkisiirto, siirto on aloitettava tämän määräajan kuluessa).

3. GP Ticket toimittaa tällä hetkellä käytettävissä olevan turvallisimman luottokorttimaksutavan. tämä tapa on yksityiskohtaisesti selitetty tämän nettisivun sivuilla kohdassa "Turvallisuus".

5.     Lippujen toimitus

1. Lippujen toimituksen tekee kuljetusyhtiö lipputilauksessa olevaan asiakkaan antamaan osoitteeseen.   Liput toimitetaan toimitusosoitteeseen 7-14 päivän kuluessa ennen kisan alkua riippuen milloin liput on painettu ja toimitettu järjestäjän puolesta GP Ticketille. Kaikille asiakkaille tulee ilmoittaa mahdollisista poikkeuksista joko puhelimitse tai sähköpostitse. Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava GP Ticketille sähköpostitse viimeistään 7.nä päivänä ennen kisaa kuitin/tai lippujen toimituksen epäonnistumisesta. 

Jos Lipputilaus tehtiin Asiakkaan toimesta vähemmän kuin 30 päivää ennen Kilpailua, GP Ticket toimittaa liput toimitusosoitteeseen ainoastaan 1-7 päivää ennen kilpailua.   Kuitenkin GP Ticket tulee tekemään kaikkensa toimittaakseen kisaliput, jos mahdollista, 7-14 päivää ennen kisaa.

Siinä tapauksessa ettei lippuja voida toimittaa asiakkaan antamaan osoitteeseen johtuen odottamattomista olosuhteista (esim. Kisanjärjestäjä tai GP Ticketin käyttämä toimittaja ei lähetä Lippuja ajoissa), GP Ticket järjestää lippujen toimituksen siten, että Asiakas voi noutaa liput radalta lippujen noutoa varten varatusta noutopaikasta jonka kisanjärjestäjä ilmoittaa ja GP Ticket puolestaan ilmoittaa asiakkaalle sähköpostitse tästä ja lähettää lippuvoucherin asiakkaalle. GP Ticket palauttaa tilauskulut asiakkaalle kisan jälkeen 30 päivän kuluessa.

Joidenkin kisojen yhteydessä GP Ticket hyväksyy Lipputilauksia ehdolla, että lippuja ei toimiteta Asiakkaan antamaan osoitteeseen.  Liput tulee sen sijaan noutaa Järjestäjän ohjeiden mukaisesti erityisestä lippujen noutopaikasta.  GP Ticket nimenomaan osoittaa nettisivustollaan (kyseisen lippulistan yläpuolella) ja sähköpostitse lähetetyssä tilausvahvistuksessa jos Lippuja ei toimiteta kyseiseen kisaan. Lippuvoucheri ja lipun nouto-ohjeet (esim. miten ja mistä lippu on saatavilla radalla) on lähetetty asiakkaalle sähköpostitse 3-7 päivää ennen kisaa.

2. GP Ticketin ja kuljetusyhtiön välisen sopimuksen mukaan, ovat kuljetusyhtiön yleiset ehdot mukaan lukien yleiset vakuutusehdot voimassa myös lippujen toimituksessa.

3. Lipun/lippujen katoamis- tai vahingoittumisriski siirtyy GP Ticket -yhtiöltä asiakkaalle sillä hetkellä, kun liput on toimitettu lipputilauksessa annettuun osoitteeseen ja asiakas tai tämän valtuuttama edustaja on vastaanottanut liput.  Allekirjoittamalla vastaanottotodistuksen asiakas tai hänen valtuuttamansa edustaja varmistavat lipun/lippujen vastaanottamisen kauppasopimuksen mukaisesti.

4.Toimituksen kulut sisältävät perusvakuutuksen, jonka kuljetusyhtiö tarjoaa ja laskuttaa yhtiön yleisten vakuutusehtojen mukaisesti.   Jos liput katoavat; kuljetusyhtiö maksaa GP Ticketille korvauksen perusvakuutusehtojen mukaisesti (jäljempänä: Korvausvelvollisuus) on GP Ticketin korvattava täysimääräisesti  asiakkaalle 30 kalenteripäivän kuluessa saatuaan tälläisen korvauksen.     

6.     Peruutus

1.  Asiakas on oikeutettu perumaan lipputilauksen viimeistään 2 tunnin sisällä GP Ticketiltä saadusta vahvistuksesta.  Peruutuspäiväksi katsotaan GP Ticketin vastaanottama asiakkaan sähköpostitse lähettämä lipputilauksen peruutusilmoitus.  

Jos peruutus tulee yllä olevassa kohdassa 6.1 annetussa määräajassa, GP Ticket vahvistaa peruutuksen kirjallisesti ja palauttaa lippuhinnan ja toimituskulut asiakkaalle 30 kalenteripäivän kuluessa peruutuksesta, edellyttäen että Ostohinta on jo maksettu. Jos kyse on viiveestä, GP Ticket ilmoittaa asiakkaalle peruutuksesta kieltäytymisestä, ja, jos mahdollista, toimittavat asiakkaalle tiedot tarkasta ajasta, jolloin kuljetusyhtiö otti liput haltuunsa toimitettavaksi ja lipun/lippujen odotettu toimituspäivä.

GP Ticket ei hyväksy lipputilauksen peruutusta ja ei palauta rahamäärää jos asiakas peruuttaa lipputilauksen toisin kuin tässä kohdassa on sallittu.  

2. Johtuen GP Ticketin irtisanomisajasta, Ostosopimus perutaan automaattisesti tätä päätöstä seuraavana 8. Päivänä , jos ostohinta ei ole GP Ticketin pankkitilillä ennen tätä päivämäärää.  

3. Tapauksessa, jossa tapahtuma tai kisa on järjestäjän puolelta peruutettu jostain syystä, GP Ticket palauttaa lippuhinnan asiakkaalle johtuen peruutetusta tapahtumasta tai kisasta viimeistään 30 kalenteripäivän sisällä järjestäjältä tai toiselta varaustoimistolta saadun maksun jälkeen. Asiakas hyväksyy täten, että GP Ticket ei korvaa käsittelymaksua eikä toimituskuluja, jos lippu/liput on jo noudettu kuljetusyhtiön kuljettavaksi. Jos tapahtuma tai kisa on uudelleenajoitettu, maksetut liput on lunastettavissa järjestäjän antamana uutena päivämääränä.

4.Tapauksessa jolloin Asiakas ei hyväksy Uutta tarjousta kohdan 3.4 mukaan ja GP Ticket ei voi täyttää kauppasopimusta, tulee GP Ticket yhtiön palauttaa asiakkaalle täyden myyntihinnan 30 kalenteripäivän sisällä.  

7.     Takuut ja vastuu

1. GP Ticket takaa että järjestäjän liikkeelle laskemat liput toimitetaan asiakkaalle kauppasopimuksessa olevien sääntöjen ja ehtojen mukaisesti. Jos lippuja ei ole vielä toimitettu Asiakkaalle (katso 5.1), GP Ticket takaa että Asiakas voi noutaa Liput näyttämällä lippuvoucherin GP Ticketing asiakkaalle toimittamassa sähköpostissa annetussa paikassa ja aikana.

2. GP Ticket yhtiön vastuu Lippujen pätemättömyydestä ja lainvastaisuudesta tulee rajoittaa maksusuoritukseen Asiakkaalle joka vastaa Järjestäjältä tai yhteistyökumppanina olevalta varaustoimistolta saatua korvausta koskien tälläistä pätemättömyyttä tai lainvastaisuutta.  

3. Viitaten ehtoon 3.3. GP Ticket poissulkee kaiken vastuun koskien Asiakkaan istuinpaikkavaatimusta tai Järjestäjän tekemiä muutoksia koskien katsomoiden ja seisoma-alueen sijainteja. 

4.Asiakas on tietoinen ja hyväksyy että Kilpailut voivat olla vaarallisia, voivat aiheuttaa henkilövahinkoja ja vahingoittaa henkilökohtaista omaisuutta. Asiakas vakuuttaa, että hän osallistuu tapahtumaan/Kilpailuihin omalla vastuulla, käyttäytyy tapahtuman Järjestäjän julkaisemien sisäänpääsyohjeiden ja -ehtojen mukaisesti.

5. GP Ticket yhtiön nettisivuilla oleva tieto on laadittu ottaen huomioon yksityiskohdat.  Tähän järjestelmään ladattujen karttojen asianmukaisuuden, ratakarttojen, katsomoiden ja seisoma-alueiden sijainnin, valokuvien, videoiden ja annettujen luokitusten asianmukaisuuden tarkistaminen ei ole mahdollista.  Tästä huolimatta nettisivustolla saattaa olla virheitä tai puutteita. Käyttämällä tätä nettisivua Asiakas hyväksyy että hänen vastuulla on varmistaa nettisivuilla olevan tiedon oikeellisuus. GP Ticket poissulkee kaikki vaatimukset, jotka viittaavat nettisivulla olevaan sopimattomaan tietoon.

8.    Henkilötietojen, lupien suojaus

1. GP Ticket tietojenkäsittelijänä takaa, että Asiakastietojen käsittely tapahtuu voimassa olevien tietojen käsittely- ja tietosuojalakien ja säännösten mukaisesti. Yksityiskohtaiset tiedot on saatavilla osasta "Yksityisyys" tällä nettisivulla.

2. Tilaamalla liput tämän nettisivun kautta Asiakas automaattisesti kirjautuu Asiakkaalle säännöllisesti lähetetyn sähköisen uutiskirjeen vastaanottajaksi.   Asiakas täten valtuuttaa GP Ticketiä lähettämään uutiskirjeen ja muuta mainosmateriaalia kunnes kyseistä materiaalia koskevat edellytykset peruutetaan sähköpostitse.  

9.     Erimielisyydet ja sovellettava Laki

1. Kaikissa asioissa, jotka aiheutuvat tämän sivuston käytöstä ja Lippujen ostosta ja myynnistä, sovelletaan Unkarin lakia.

2. Nykyisten Yleisten Ehtojen rikkomisesta johtuen, GP Ticket Ltd. on oikeutettu rajoittamaan Asiakkaan nettisivun käyttöä, perumaan Lipputilauksen ja/tai ryhtyä tarvittaviin oikeudellisiin toimenpiteisiin.

3. Voimassa olevien YE:n englannin kielinen teksti on käännetty muille kielille.    Jos voimassa olevassa YE-asiakirjassa ilmenee ristiriitaa tai eroavaisuuksia englannin kielisen version ja muiden kieliversioiden (paitsi unkarilainen versio) välillä, englanninkielinen versio on voimassa.   Kunnioittaen unkarilaisen Asiakkaan (Asiakkaiden) ja GP Ticketin välistä oikeussuhdetta, sovelletaan tällöin unkarilaista tekstiä.

10.  YE (Yleisehtojen) Muutokset

1. GP Ticket varaa oikeuden YE (Yleisehtojen) muuttamiseksi aika ajoin. Jokaista Lipputilausta varten on voimassa oleva versio, joka on julkaistu tällä nettisivulla Lipputilausta tehdessä.