MyGPTicket.com

Bestillingsannullering

Du kan annullere din bestilling innen 2 timer etter at du har plassert din bestilling, gitt at billettene ikke har blitt overgitt til Forsendelseselskapet.

Når 2-timersperioden er over, aksepterer vi ikke noen annullering eller bytting av billetter. Vi tilbakebetaler ikke beløp hvis du annullerer billetten din etter 2-timersfristen.

Hvis du annullerer din bestilling innen 2 timer og din betaling allerede har blitt mottatt vil overføringskostnadene til din bankkonto bli trukket fra tilbakebetalt beløp. Vi betaler heller ikke tilbake behandlingsgebyr ettersom vi allerede har pådratt oss administrasjons- og bankutgifter i forbindelse med din bestilling.