Web2.0-functies

Wewillen onze klanten en de bezoekers van deze website helpen om detickets te kiezen die het best passen bij hun wensen en hun budget.Daarom biedt onze website de volgende extra functies:

- Beoordelingen: u kunt zien hoeandere bezoekers oordelen over alle soorten tribunetickets enalgemene toegangsbewijzen.

- Plattegronden: via dezeinteractieve kaarten vindt u in een oogwenk alle informatie over hetcircuit en de tribunes.

- Fotoforum: blader door detientallen foto's die andere fans hebben ingestuurd, zodat u zelfkunt beoordelen welk uitzicht een bepaalde tribune geeft.

- Videoforum: als u een videoclip opYouTube plaatst, zullen wij de clip aan onze website toevoegen.

Beoordelingen

Ukunt uw mening over een tribune of een algemeen toegangsbewijs gevendoor op onze website een beoordeling in te voeren. Hierdoor helpt uandere bezoekers om de best mogelijke tickets te kiezen. U geeft eenbeoordeling op een schaal van 1 tot 5 punten: 1 = slecht, 2 = kanbeter, 3 = redelijk, 4 = goed, 5 = perfect. U kunt de ticketsbeoordelen aan de hand van de volgende categorieën:

Uitzicht:hoe goed was het uitzicht vanaf uw zitplaats? Kon u een groot deelvan het circuit overzien?

Actie:hoe dicht was u bij de actie tijdens de trainingen en/of de race?(Denk bijvoorbeeld aan inhaalmanoeuvres, pitstops, start &finish, ongevallen en slippartijen.)

Prijs/kwaliteit:kreeg u waar voor uw geld?

Algemeen:wat is uw totaaloordeel over de tribune of het algemenetoegangsbewijs?

Ukunt als volgt een beoordeling invoeren:

1. Ga naar de virtuele plattegronden selecteer een tribune (of het open gebied). Klik vervolgens op'Beoordeling'. Inhet paneel aan de rechterkant ziet u de huidige beoordelingen voor detribune in elk van de genoemde categorieën.

2. Klik bij elke categorie op eenvan de cijfers onder de sterretjes om uw beoordeling te geven.

3. Nadat u in elk van de viercategorieën een cijfer hebt gegeven, klikt u op de knop 'verzenden'.Uw beoordelingen worden nu verwerkt. Vernieuw de pagina in uwwebbrowser om de aangepaste beoordelingsscore te zien.

Plattegronden

Nadatu de race hebt geselecteerd die u wilt bezoeken, klikt u op de knop'plattegrond'. Beweeg de muisaanwijzer over de plattegrond ominformatie weer te geven over het circuit, de bochten en de tribunesof het open gebied.

Video'suploaden

Ukunt videoclips uploaden om andere bezoekers een indruk te geven vanhet uitzicht vanaf een bepaalde tribune of het open gebied. Hiertoevolgt u de onderstaande aanwijzingen:

1. Klik op de tribune of het opengebied waar u de video gemaakt hebt. Klik op 'Video's'in het venstertje dat nuwordt geopend.

2. Upload uw video naar YouTube.Kopieer de embed-code die op de website van YouTube rechts naast uwvideo wordt weergegeven (druk hiervoor op Ctrl+C).

3. Plak (door op Ctrl+V te drukken)de gekopieerde embed-code in het tekstvak in het paneel aan derechterkant van onze website, onder het videovak. Als u wilt, kunt uuw e-mailadres opgeven om u aan te melden voor onze nieuwsbrief of omeen e-mail te ontvangen wanneer uw video is geplaatst.

4. Klik op de knop 'verzenden' om devideo te uploaden. Wacht totdat het bericht 'Uploaden geslaagd'verschijnt.

5. Nadat uw videoclip is ontvangen,wordt er automatisch een bericht gestuurd naar onze collega's, die uwvideo zullen controleren. Als het onderwerp en de kwaliteit van uwvideo geschikt zijn, wordt de video geactiveerd zodat deze op onzewebsite voor iedereen te zien is. Maak u geen zorgen: het is niet dejury van de Oscars die bepaalt of uw video al dan niet wordtgeplaatst...

Doorde video's bladeren

1. Om door de beschikbare videoclipste bladeren, klikt u op de pijlknoppen of de getallen onder hetvideovak.

2. Klik op de video die u wiltafspelen. De video wordt nu weergegeven in het hoofdpaneel links inhet venster. Klik op de grote YouTube-video om deze af te spelen. Omde video te sluiten en terug te keren naar de plattegrond, klikt u opde knop 'Sluiten' onder het videovak.

Foto'suploaden

Alsu het uitzicht vanaf uw zitplaats hebt gefotografeerd of als u foto'shebt gemaakt van de hoogtepunten tijdens een race, kunt u deze foto'snaar onze website uploaden. Hiertoe volgt u de onderstaandeaanwijzingen:

1. Klik op de tribune of het opengebied waar u de foto gemaakt hebt. Klik op 'Foto's' in hetvenstertje dat nu wordt geopend.

2. Klik in het paneel aan derechterkant op de knop 'Bladeren' en selecteer de gewenste foto op deharde schijf van uw computer. Als u wilt, kunt u uw e-mailadresopgeven om u aan te melden voor onze nieuwsbrief of om een e-mail teontvangen wanneer uw foto is geplaatst.

3. Klik op de knop 'verzenden' om defoto te uploaden. Wacht totdat het bericht 'Uploaden geslaagd'verschijnt.

4. Nadat uw foto is ontvangen, wordter automatisch een bericht gestuurd naar onze collega's, die uw fotozullen controleren. Als het onderwerp en de kwaliteit van uw fotogeschikt zijn, wordt de foto geactiveerd en voor alle bezoekers vanonze website zichtbaar gemaakt. Maak u geen zorgen: het is geenfotowedstrijd!

Maximalebestandsgrootte: 1 MB

Gewenstafbeeldingsformaat (pixels): 640*480

Doorde foto's bladeren

5. Om door de beschikbare foto's tebladeren, klikt u op de pijlknoppen of de getallen onder het fotovak.

6. Klik op de foto die u vergrootwilt weergeven. Deze foto verschijnt nu in het linkerpaneel. Om defoto te sluiten en terug te keren naar de plattegrond, klikt u op deknop 'Sluiten' onder de grote foto.

 

Aanmelden voor onzenieuwsbrief.
aanmelden
afmelden
Betaling via
Neo Interactive
mobile versie | klassieke versie